Scholenwerking

Kevin

Leeftijd: 24

Stefan

Leeftijd: 26

Kernlid sinds?
2018
Waarom heb je voor deze functie gekozen?
Scholenwerking is in mijn
ogen een extra kans om
zichzelf te worden. Door in
te zien dat Uniek zijn niet
bepaald is door één aspect
van je identiteit, maar
merkbaar is in al je talenten,
je waarden en normen. Wat we bewerkstelligen is een bewijs dat Diversiteit een positief punt is voor de evolutie in onze
maatschappij.
Wat betekent &of voor jou?
&of is een plek om jezelf te
identificeren via dialoog en plezier.
Wat is jouw favoriete bezigheid?
Lezen, schrijven en
podiumkunsten
Wat is je motto?
Van jezelf houden, maakt je sterk!
Kernlid sinds?
2016
Waarom heb je voor deze functie gekozen?
Jongeren zijn de toekomst. Door scholenwerkingen wil ik ze bijleren over de holebithematiek en helpen met vragen waar ze met zitten. Samen met onze vrijwilligers werken we aan een betere toekomst.
Wat betekent &of voor jou?
Een plaats waar je je volledig jezelf kan zijn (los van seksualiteit of gender).
Wat is jouw favoriete bezigheid?
Paaldans, een fysieke uitdaging. Olympische discipline waardig. Look it up, children!
Wat is jouw favoriete stad?
Londen, continue veranderend en altijd bruisend en interessant.

Don't label people