De wondere wereld van cijfermagie!

Hallo enoffers!

Vandaag is het mijn beurt om hier een tekstje te schrijven. De voorbije weken heb ik me beziggehouden met de voorbereidingen van de algemene vergadering van de roze drempel (koepelorganisatie waarvan enof deel uitmaakt) dat in maart zal plaatsvinden. Hiervoor moeten allerlei documenten klaargemaakt worden: jaarverslag, financieel verslag, overzicht van activiteiten…voor het jaar 2015.

Daarnaast heb ik mij ook beziggehouden met de vernieuwing van het boekhoudkundig systeem dat we bij enof volgen. Het komt erop neer dat we afstappen van een boekhouding per deelwerking bij te houden, maar overstappen naar een globale boekhouding. Hierin heb ik de steun gekregen van Glenda en David. Zij hebben er mee voor gezorgd dat we online de boekhouding kunnen voeren op een gebruiksvriendelijke manier.

Groetjes,
Michaël