Startweek en vooruitblik

Lieve &offers

Met plezier stellen we iets nieuws voor: een wekelijkse column op onze website waar elke deelwerking om de beurt de kans krijgt op woensdag een tekstje voor jullie te schrijven met wat ze gedaan hebben afgelopen periode, wat herinneringen ophalen aan vroeger of misschien zelfs een tipje van de sluier oplichten over een aankomend project.

Wij als Coördinatie hebben de eer gekregen om het eerste tekstje te voorzien.

Dit geeft ons de gelegenheid om ten eerste terug te blikken op een fantastische startweek waar we naast heel wat oude bekenden, ook een heleboel nieuwe gezichten mochten verwelkomen en waar onze gemotiveerde kernleden voor de eerste keer dit jaar lieten zien hoeveel ze wel niet in hun mars hebben.

Ten tweede blikken we graag vooruit op het aankomende jaar, waarin we ons mogen verheugen op toffe activiteiten, gezellige cafeetjes, dolle fuiven en zo veel meer. We eindigen dus ook met de hoop jullie allemaal en nog meer nieuwe en oude gezichten het komende jaar (terug) te zien!

Kusjes,
Ward en Sten